Ogłoszenia

Ogłoszenie wyników postępowania

18.10.2017

Zmawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu ofertowym dotyczącym wojboru Wykonawcy na wykonanie usługi „Audyt wzorniczy zakończony opracowaniem strategii wzorniczej" w ramach Działania 1.4 Wzór na konkurencję — etap l, wybrana została oferta Wykonawcy:

Idealia Sp. z o.o.
ul. Malików 1500
25-639 Kielce

Zapytanie ofertowe o audyt wzorniczy

29.09.2017

Zapraszamy do składnia ofert w postępowaniu organizowanym przez P.H.U „Reko” Jakub Ciupiński, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie: 1.4 „Wzór na konkurencję” – Etap I dotyczy: przeprowadzenia audytu wzorniczego oraz opracowania strategii wzorniczej.

Załaczniki: