Obsługa klienta; zgłaszanie odbiorów:
e-mail biuro
telefon: 730 089 805

Dzierżawa maszyn, kontenerów i pojemników:
e-mail dzierżawa maszyn, kontenerów i pojemników
telefon: 796 904 332