• mapa
    42-300 Myszków, ul. Jana Pawła II 104
  • telefon
    34 333 74 44
  • email
    biuro@reko-odpady.pl

grafika

Czym się zajmujemy?

eko

O firmie

Głównym celem firmy Reko jest kompleksowa gospodarka odpadami na terenach zakładów przemysłowych. Wszystkie odpady powstające na terenie małych i dużych zakładów pracy są przez nas zbierane, transportowane i przekazywane do recyklingu – odzysku lub unieszkodliwiania w instalacjach posiadających na to stosowne zezwolenia.