• mapa
    42-300 Myszków, ul. Jana Pawła II 104
  • telefon
    34 333 74 44
  • email
    biuro@reko-odpady.pl

Odpady komunalne

Uzupełniając swoją ofertę dla klientów biznesowych w 2016 roku firma rozszerzyła usługi o zakres odpadów komunalnych. Oferujemy swoim klientom którzy mają siedzibę w promieniu 50 kilometrów od Myszkowa odbiór zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych.

Firma odbiera odpady w pojemnikach 120, 240, 700, 1100, 7000 litrów. Reko dysponuje również maszynami takimi jak zagęszczarki, prasy, rotokompaktory do odbioru odpadów niesegregowanych.

Formularz zawarcia nowej umowy.

Dane Firmy

Adres siedziby

Dane kontaktowe

Czy odbiór odpadów odbywa się w innym miejscu niż siedziba firmy?

Miejsce odbioru odpadów (jeżeli, inne niż siedziba firmy)

Czy chcesz podać inny adres email do faktury elektronicznej ?

Wielkość pojemnika odpad zmieszany:

Wielkość pojemnika odpad segregowany papier:

Wielkość pojemnika odpad segregowany tworzywo sztuczne:

Wielkość pojemnika odpad segregowany szkło:

Wielkość pojemnika odpad segregowany bio:

Częstotliwość odbioru:

* - pole obowiązkowe