• mapa
    42-300 Myszków, ul. Jana Pawła II 104
  • telefon
    34 333 74 44
  • email
    biuro@reko-odpady.pl

Odpady komunalne

Uzupełniając swoją ofertę dla klientów biznesowych w 2016 roku firma rozszerzyła usługi o zakres odpadów komunalnych. Oferujemy swoim klientom którzy mają siedzibę w promieniu 50 kilometrów od Myszkowa odbiór zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych.

Firma odbiera odpady w pojemnikach 120, 240, 700, 1100, 7000 litrów. Reko dysponuje również maszynami takimi jak zagęszczarki, prasy, rotokompaktory do odbioru odpadów niesegregowanych.